Tuesday, May 24, 2011

Küsimused: "Vabadus ja surm" kohta

Kas peategelane sai lõpuks vabaks? Põhjendage.
Ta sai vabaks vanglast, aga ta jäi iseendale vangiks. See tähendab, et näilises vabaduses oli ta piiratud vaimsete ahelatega, mis ei lasnud tal selgelt mõelda ega tegutseda, vaid põhjustas sõgeduse ja hingevalu, mille kätte ta lõpuks suri.

Ehk oskate kirjeldada, mida Tuglas novelli lõpuga öelda tahtis?
Inimesed on alati millegi kätte vangistatud, olgu selleks vangistajaks siis eelarvamused, liigne edumeelsus, ahnus või kuri naine, kuid tegelikult ei taha keegi vangis olla. Tihti kaotavad inimesed vangistuses võime kainelt mõelda ja olukordi objektiivselt hinnata, seega alistuvad nad esimesele võimalusele, mis võiks neile infinitiivse vabaduse tuua. Sageli, nagu ka käesoleval juhul, oleks aga mõistlikum veel natukene oodata, sest esimene võimalus võib vabaduse asemel hoopis surma tuua.

Kuidas suhtestub peategelane kuulu järgi samast vanglast põgenenud mereröövliga?
Võib öelda et peategelane samastub kõnealuse mereröövliga. Ta paneb kogu oma lootuse vabaks saada kuulujuttudele, et kunagi olla keegi sama teed pidi põgenenud. Teose lõpupoole hakkab ta aga mereröövli loo õigsuses kahtlema ja teatud hetkel kaotab ta usu sellesse tema jaoks ilusasse muinasjuttu. Trellideni jõudes veendub ta aga mereröövli loo tõelisuses ja  tema usk taastus. Kui selle looga parelleele tõmmata, siis võib mõelda usklikele inimestele (nt. Vargamäe Andres), kes usuvad Jumalasse, ent vahepeal pööravad talle selja ning hiljem pöörduvad oma Messia juurde tagasi.

KÕIK ÜLALOLEV ON RÜHMATÖÖ.
Rühma liikmed on Veiko Strauss, Jorma Kütt ja Julius Air Kull

No comments:

Post a Comment